Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 1 trang 122 sgk

Khi có các bảng phân bố chúng ta tiến hành tính số trung bình cộng của chúng

Đề bài:

Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố đã được lập ở bài tập số 1 và bài tập số 2 của Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 1 trang 122 sgk
Đáp án:

a) Bảng phân bố tần số (về tuổi thọ bóng đèn điện) có thể viết dưới dạng như sau:

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 1 trang 122 sgk
 

 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 1 trang 122 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu