Mục lục bài học

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 1 trang 122 sgk

Khi có các bảng phân bố chúng ta tiến hành tính số trung bình cộng của chúng

Đề bài:

Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố đã được lập ở bài tập số 1 và bài tập số 2 của Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 1 trang 122 sgk
Đáp án:

a) Bảng phân bố tần số (về tuổi thọ bóng đèn điện) có thể viết dưới dạng như sau:

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 1 trang 122 sgk
 

 

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top