Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 1 trang 114 sgk

Các em được làm quen với một dạng chuyển động mới là chuyển động tịnh tiến

Đề bài

Thế nào là chuyển động tịnh tiến? Cho một ví dụ về chuyển động tịnh tiến thẳng và một ví dụ về chuyển động tịnh tiến cong?

Đáp án

Chuyển động tịnh tiến là chuyển động của một vật rắn mà đường thẳng nối hai điểm bất kỳ trên vật luôn song song với chính nó.
VD: Các ghế ngồi trong đu quay chuyển động tịnh tiến ( cong )
       Người đi xe máy trên đường thẳng ( thẳng )

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 1 trang 114 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu