Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Đáp án bài 1 trang 113 sgk đại số lớp 10

Lập bảng thống kê tần số và tần suất của đồ vật dựa và số liệu đầu bài đưa ra

Đề bài

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Tuổi thọ 30 bóng đèn điện được thắp thử (đơn vị: giờ)

Đáp án bài 1 trang 113 sgk đại số lớp 10
a) Lập bảng phân bố tần số và bảng phân bố tần suất.

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy đưa ra nhận xét về tuổi thọ của các bóng đèn nói trên.

Đáp án:

a) Trước hết ta kể ra các giá trị khác nhau là Đáp án bài 1 trang 113 sgk đại số lớp 10 Với mỗi số liệu khác nhau ta đếm xem số ấy xuất hiện bao nhiêu lần trong bảng để có tần số của giá trị ấy. Tính tần suất tương ứng. Kết quả như sau: 

Đáp án bài 1 trang 113 sgk đại số lớp 10
b) Nhận xét rút ra từ bảng là: phần lớn các bóng đèn có tuổi thọ từ 
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 113 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu