Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Cách giải bài 1 trang 106 sgk Vật Lý lớp 10

Em hãy phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều

Đề bài

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều?

Đáp án

a) Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực ấy.
b)  Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

Cách giải bài 1 trang 106 sgk Vật Lý lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 1 trang 106 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu