Mục lục bài học

Cách giải bài 1 trang 106 sgk đại số lớp 10

Ôn tập chương bốn tổng hợp kiến thức về mệnh đề và bất đẳng thức

Đề bài: Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau

a) x là số dương

b) y là số không âm

c) Với mọi số thực  là số không âm

d) Trung bình cộng của hai số dương a b không nhỏ hơn trung bình nhân của chúng

Đáp án:

Cách giải bài 1 trang 106 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top