Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Cách giải bài 1 trang 106 sgk đại số lớp 10

Ôn tập chương bốn tổng hợp kiến thức về mệnh đề và bất đẳng thức

Đề bài: Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau

a) x là số dương

b) y là số không âm

c) Với mọi số thực  là số không âm

d) Trung bình cộng của hai số dương a b không nhỏ hơn trung bình nhân của chúng

Đáp án:

Cách giải bài 1 trang 106 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 1 trang 106 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu