Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 1 trang 44 SGK Vật lí lớp 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập 1 trang 44 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 11

Bài 1. Khi dòng điện chạy qua vật dẫn thì các hạt mang điện tham gia vào chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực nào?

Trả lời bài 1 trang 44 sgk Vật lí lớp 11

Khi dòng điện chạy qua vật dẫn thì các hạt mang điện tham gia vào chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực điện trựờng: các hạt mang điện tích dương chuyển động theo chiều điện trường, còn các hạt mang điện tích âm chuyển động ngược chiều điện trường.

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 44 SGK Vật lí lớp 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 44 SGK Vật lí lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
21/08/2018    03:11 AM
21/08/2018    03:11 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu