Đáp án bài 1 trang 14 sách giáo khoa Vật lý 11

Xem ngay hướng dẫn trả lời bài 1 trang 14 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học vềthuyết êlectron và định luật bảo toàn điện tích
Mục lục nội dung

Bài 1 Trình bày nội dung của thuyết êlectron.

Trả lời

* Thuyết êlectron là thuyết dựa vào sự cư trú và di chuyển của các êlectron để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật.

* Trong một số điều kiện, nguyên tử có thể mất êlectron và trở thành ion dương. Nguyên tử cũng có thể nhận thêm êlectron và trở thành ion âm.

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X