Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 1 trang 14 sách giáo khoa Vật lý 11

Xem ngay hướng dẫn trả lời bài 1 trang 14 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học vềthuyết êlectron và định luật bảo toàn điện tích

Bài 1 Trình bày nội dung của thuyết êlectron.

Trả lời

* Thuyết êlectron là thuyết dựa vào sự cư trú và di chuyển của các êlectron để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật.

* Trong một số điều kiện, nguyên tử có thể mất êlectron và trở thành ion dương. Nguyên tử cũng có thể nhận thêm êlectron và trở thành ion âm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 14 sách giáo khoa Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    01:14 AM
16/08/2018    01:14 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu