Đáp án bài 1 trang 100 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem ngay hướng dẫn giải bài 1 tiết luyện tập chung trang 100 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 1 Luyện tập chung : Một sợi dây thép được uốn như hình bên Tính độ dài của sợi dây.

bài 1 trang 100 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Đáp án

Chu vi hình tròn nhỏ:

7 x 2 x 3,14 = 43,96 (cm)

Chu vi hình tròn lớn:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Độ dài của sợi dây thép là:

43,96 + 62,8 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 cm.

doctailieu.com
Back to top