Đáp án bài 1 tiết luyện tập chung trang 89 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài 1 trang 89 sách giáo khoaToán 5 tiết luyện tập chung phần 1

Bài 1 Luyện tập chung phần 1: Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

bài 1 tiết luyện tập chung trang 89 SGK Toán 5

Đáp án

Vì 0,3 = 3/10 

=>Khoanh vào B

doctailieu.com
Back to top