Mục lục bài học

Hướng dẫn 5 trang 62 sgk đại số lớp 10

Để giải những bài toán ở dạng cơ bản một cách nhanh nhất chúng ta làm quen với việc giải phương trình bằng máy tính bỏ túi

Đề bài: Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi, làm tròn đến số thập phân thứ ba

Hướng dẫn 5 trang 62 sgk đại số lớp 10
Đáp án:

a. Nếu sử dụng máy tính Casio fx 500 MS, ta ấn liên tiếp các phím

Hướng dẫn 5 trang 62 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn 5 trang 62 sgk đại số lớp 10
c. Ấn liên tiếp

Hướng dẫn 5 trang 62 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu