Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Cách giải bài 3 trang 78 sgk Vật Lý lớp 10

Sau ma sát trượt các em học tiếp đến lực ma sát nghỉ, nêu những đặc điểm của loại lực này

Đề bài

Nêu những đặc điểm của ma sát nghỉ?

Đáp án

+ Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật rơi với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó  khi nó bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.
+ Có độ lớn cực đại, độ lớn cực đại lớn hơn lực ma sát trượt

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 3 trang 78 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu