Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT Bình Giang - Hải Dương 2018

Xem danh sách kết quả trúng tuyển vào lớp 10 kèm chi tiết điểm thi các môn năm 2018 của trường THPT Bình Giang, sở giáo dục tỉnh Hải Dương.

Danh sách thí sinh trúng tuyển kèm điểm thi chính thức các môn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Bình Giang - Hải Dương:

Link tra cứu điểm thi: https://doctailieu.com/diem-thi-vao-lop-10/hai-duong-34.html

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương: https://doctailieu.com/diem-chuan-lop-10-tinh-hai-duong

Đề và đáp án các môn thi xem lại tại đây: https://doctailieu.com/de-thi-vao-lop-10-hai-duong.html

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT Bình Giang 2018 trang 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT Bình Giang 2018 trang 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT Bình Giang 2018 trang 3
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT Bình Giang 2018 trang 4
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT Bình Giang 2018 trang 5
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT Bình Giang 2018 trang 6
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT Bình Giang 2018 trang 7
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT Bình Giang 2018 trang 8
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT Bình Giang 2018 trang 9
 

Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020

Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020 vừa diễn ra tại Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 2020

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020-2021 chi tiết từng lớp chuyên, chúc mừng các em đã có kết quả thi xuất sắc.

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Back to top