Danh sách trúng tuyển vào 10 trường chuyên Đồng Nai năm 2018

Xem ngay chi tiết điểm thi và danh sách trúng tuyển vào chuyên Lương Thế Vinh tỉnh Đồng Nai năm học 2018 - 2019 tại đây

Danh sách trúng tuyển

Chuyên Anh

Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên anh
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên anh 1

Chuyên Địa
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên địa

Chuyên Hóa
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên hóa

Chuyên Lý
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên lý

Chuyên Sinh
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên sinh

Chuyên Sử

Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên sử

Chuyên Tin


Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên tin
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên tin 1

Chuyên Toán


Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên toán

Chuyên Văn


Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên văn

Lớp thường


Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 lớp thường
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 lớp thường 1
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 lớp thường2
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Danh sách trúng tuyển vào 10 trường chuyên Đồng Nai năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020

Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020 vừa diễn ra tại Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 2020

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020-2021 chi tiết từng lớp chuyên, chúc mừng các em đã có kết quả thi xuất sắc.

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Back to top