Danh sách trúng tuyển vào 10 trường chuyên Đồng Nai năm 2018

Xem ngay chi tiết điểm thi và danh sách trúng tuyển vào chuyên Lương Thế Vinh tỉnh Đồng Nai năm học 2018 - 2019 tại đây

Danh sách trúng tuyển

Chuyên Anh

Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên anh
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên anh 1

Chuyên Địa
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên địa

Chuyên Hóa
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên hóa

Chuyên Lý
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên lý

Chuyên Sinh
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên sinh

Chuyên Sử

Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên sử

Chuyên Tin


Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên tin
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên tin 1

Chuyên Toán


Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên toán

Chuyên Văn


Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 chuyên văn

Lớp thường


Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 lớp thường
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 lớp thường 1
Danh sách trúng tuyển vào 10 chuyên Đồng Nai 2018 lớp thường2
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Danh sách trúng tuyển vào 10 trường chuyên Đồng Nai năm 2018 để xem ở dưới đây
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Bình Dương

Xem ngay chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Dương năm học 2020/2021 của toàn bộ các trường THPT tại tỉnh được cập nhật chính thức từ sở GD&ĐT Bình Dương.

Điểm thi lớp 10 Đà Nẵng năm 2019 đã công bố vào ngày 15/6

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 TP Đà Nẵng và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ được công bố vào buổi chiều ngày 15/6/2019.

Phổ điểm xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Xem chi tiết phổ điểm thi vào 10 Hà Nội năm 2019 và phổ điểm xét tuyển chính thức của các trường THPt trên địa bàn TP Hà Nội

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu