Đảng nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức giai đoạn 1919-1925?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

- Đảng nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức giai đoạn 1919-1925?

- Tổ chức chính trị nào sau đây do tầng lớp tiểu tư sản trí thức thành lập ở Việt Nam (1919 - 1925)?

A. Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam

B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C. Việt Nam Quốc dân đảng

D. Tân Việt cách mạng đảng

Trả lời

Đảng nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức giai đoạn 1919-1925 là Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam.

Đáp án: A

Tham khảo:

Vào đúng ngày thực dân Pháp mở hội “Chính trung” (tức là ngày quốc khánh nước Pháp), một số chiến sĩ yêu nước trung kiên của tổ chức Việt Nam nghĩa đoàn (như Tôn Quang Phiệt) cùng với Nhóm chính trị Phạm Trung Kỳ (như Lê Văn Huân, Tú Kiên…) đã nhóm họp tại núi Quyết (Bến Thủy) tuyên bố thành lập Hội Phục Việt với chủ trương 3 điểm: nghiên cứu tình hình chính trị trong và ngoài nước để quyết định đường lối hòa bình hay bạo động; tìm hiểu và liên hệ với các tổ chức chính trị người Việt Nam ở Xiêm và Trung Quốc; kết nạp thêm hội viên.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Đảng nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức giai đoạn 1919-1925? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Thanh Long (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM