Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của các yếu tố nào?

Xuất bản ngày 05/06/2020 - Tác giả:

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của các yếu tố nào?

A. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân

B. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

C. Chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh

D. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước

Trả lời

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của các yếu tố chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Đáp án: B

Ghi nhớ:

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của các yếu tố nào? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn.

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM