Vì sao nói đảng cộng sản việt nam ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc?

Xuất bản: 05/06/2020 - Cập nhật: 08/06/2020 - Tác giả:

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Vì sao nói Đảng cộng sản việt nam ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc?

Trả lời

Đảng cộng sản việt nam ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc vì:

  • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.
  • Từ khi Đảng ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối cách mạng. Việt Nam thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản.
  • Đảng ta ra đời đã đề ra đường lối cách mạng khoa học, sáng tạo. Đó là phương pháp cách mạng bằng bạo lực của quần chúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin...
  • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
  • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Vì sao nói đảng cộng sản việt nam ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM