Đại hội quốc dân được tiến hành ở Tân Trào ngày 16/8/945 gồm những đại biểu thuộc các thành phần nào?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Đại hội quốc dân được tiến hành ở Tân Trào ngày 16/8/945 gồm những đại biểu thuộc các thành phần nào?

A. Ba miền thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân

B. Tiểu tư sản, học sinh, sinh viên, trí thức cả nước

C. Các đảng phái, đoàn thể, tổ chức trong cả nước

D. Toàn thể các tầng lớp nhân dân

Trả lời

Đại hội quốc dân được tiến hành ở Tân Trào ngày 16/8/945 gồm những đại biểu ba miền thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân.

Đáp án: A

Ghi nhớ:

Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và quốc tế, ngay sau khi Hội nghị toàn quốc của đảng vừa kết thúc, Quốc dân đại hội Tân Trào đã họp vào ngày 16 - 8 - 1945. Hơn 60 đại biểu thay mặt cho ba miền thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân đã quy tụ về Tân Trào (Tuyên Quang) dự Đại hội. đại hội đã ủng hộ chủ trương khởi nghĩa của đảng và thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh đứng đầu. Ngay sau đó, cuộc tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng diễn ra và giành toàn thắng chỉ sau 15 ngày.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Đại hội quốc dân được tiến hành ở Tân Trào ngày 16/8/945 gồm những đại biểu thuộc các thành phần nào? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Thanh Long (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM