Cuộc chia tay của những con búp bê

Cuộc chia tay của những con búp bê
Năm sáng tác:1992
Tác giả:Khánh Hoài
Hoàn cảnh sáng tác:
Tác phẩm Cuộc chia tay của những con búp bê được trao giải Nhì trong cuộc thi thơ - văn viết về quyền trẻ em do Viện Khoa học Giáo dục và Tổ chức cứu trợ trẻ em Rát-đa Bác-nen - Thụy Điển tổ chức vào năm 1992.