Cổng trường mở ra

Cổng trường mở ra
Năm sáng tác:2000
Tác giả:Lý Lan
Hoàn cảnh sáng tác:
Cổng trường mở ra được in trên báo Yêu trẻ, số 166, ngày 1-9-2000. Văn bản ghi lại chân thực cảm xúc của người mẹ trong đêm trước ngày khai trường của con.