Giải bài tập toán lớp 3: Cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

Giải bài tập toán lớp 3 với phép cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) giúp các em ôn lại dạng bài tập này trước kỳ thi cũng như giúp phụ huynh kiểm tra bài tập của các con một cách hiệu quả hơn. Hãy tải về để cùng con học tốt môn toán nhé cha mẹ.

Bài 1 (trang 4 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

a) 400 + 300 =

700 – 300 =

700 – 400 =

b) 500 + 40 =

540 – 40 =

540 – 500 =

c) 100 + 20 + 4 =

300 + 60 + 7 =

800 + 10 + 5 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 400 + 300 = 700

700 – 300 = 400

700 – 400 = 300

b) 500 + 40 = 540

540 – 40 = 500

540 – 500 = 40

c) 100 + 20 + 4 = 124

300 + 60 + 7 = 367

800 + 10 + 5 = 815

Bài 2 (trang 4 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

352 + 416; 732 – 511; 418 + 201; 395 – 44

Lời giải:


Bài 3 (trang 4 SGK Toán 3): Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 hoc sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?


Lời giải:

Số học sinh khối lớp Hai là:

245 – 32 = 213 (học sinh)

Đáp số: 213 học sinh

Bài 4 (trang 4 SGK Toán 3): Giá tiền một phong vì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu?

Lời giải:

Giá tiền một tem thư là :

200 (đồng) + 600 (đồng) = 800 (đồng)

Vậy giá tiền một tem thư là 800 đồng.

Bài 5 (trang 4 SGK Toán 3): Với ba số 315; 40; 355 và các dấu +, - , =, em hãy lập các phép tính đúng

Lời giải:

Có thể lập các phép tính như sau:

315 + 40 = 355

355 – 40 = 315

40 + 315 = 355

355 – 315 = 40

Giải bài tập toán lớp 3: Cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)
Giải bài tập toán lớp 3: Cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ).

Trên đây là giải bài tập toán lớp 3 với phép cộng trừ các số có 3 chữ số. Cha mẹ có thể tải về và tham khảo các dạng bài khác tại đây.

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X