Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920-1930 là gì?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là gì?

A. Xác định một con đường cứu nước mới cho dân tộc Việt Nam

B. Chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

C. Chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

D. Trực tiếp sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam

Trả lời

Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là  xác định một con đường cứu nước mới cho dân tộc Việt Nam

Đáp án: A

Ghi nhớ:

Ý nghĩa (Công lao) của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam

-  Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. kết hợp tinh thần yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản.

- Tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước, đào tạo cán bộ, chuẩn bị về mặt tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là gì? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM