[Chính thức] Công bố kết quả thpt quốc gia 2019 vào ngày 14/7

Xuất bản: 28/03/2019 - Tác giả:

Bộ GD&ĐT chính thức công bố lịch thi THPT Quốc gia 2019 chính thức và ngày công bố kết quả thi THPTQG là ngày 14/7/2019

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 được thực hiện theo Quy chế thi THPTQG và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi).

Lịch thi THPTQG 2019 chính thức

Ngày thiBuổi thiMôn thi
24/6/2019SÁNGHọp hội đồng coi thi
CHIỀUThí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi
25/6/2019SÁNGNgữ Văn
CHIỀUToán
26/6/2019SÁNGVật Lí
Hóa Học
Sinh Học
CHIỀUNgoại Ngũ
27/6/2019SÁNGLịch Sử
Địa Lí
GDCD
CHIỀUDự phòng

Chi tiết các mốc thời gian chính cần chú ý như sau:

- Báo cáo nhanh các buổi coi thi: Các Hội đồng thi cập nhật vào Hệ thống QLT theo thứ tự các buổi thi trong Lịch thi, chậm nhất 11 giờ 30 đối với buổi thi sáng, 16 giờ 30 đối với buổi thi chiều.

- Báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi: Các Hội đồng thi cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT chậm nhất 11 giờ 30 ngày 28/6/2019.

- Gửi kết quả thi: Chậm nhất ngày 13/7/2019, các Hội đồng thi xuất kết quả chấm thi từ Phần mềm hỗ trợ Chấm thi do Bộ GDĐT cung cấp ra 02 đĩa CD/DVD-ROM (loại chỉ ghi 1 lần); một đĩa được lưu tại sở GDĐT theo chế độ mật, một đĩa được gửi bảo đảm ở chế độ nật về Cục QLCL để cập nhật kết quả thi vào Hệ thống QLT. Ngay sau khi Cục QLCL cập nhật kết quả thi vào Hệ thống QLT, các Hội đồng thi sử dụng đĩa lưu trữ tại đơn vị đối chiếu với kết quả trên Hệ thống QLT, nếu có bất thường phải báo cáo ngay về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để xử lý.

- Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi: chậm nhất ngày 13/7/2019.

- Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 14/7/2019

- Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ: Chậm nhất ngày 16/7/2017, các sở GDĐT phải cập nhật

Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào Hệ thống QLT; đồng thời, gửi Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ theo mẫu quy định trong Hệ thống QLT qua địa chỉ email quy định.

- Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ: chậm nhất ngày 18/7/2019

- Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức: Chậm nhất ngày 05/8/2019, các sở GDĐT phải cập nhật Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức vào Hệ thống QLT và gửi qua địa chỉ email quy định; đồng thời gửi qua bưu điện về Cục QLCL.

- Chậm nhất ngày 19/8/2019, các sở GDĐT gửi Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT (Phòng Lưu trữ - Thư viện), 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài những lần báo cáo trên, nếu có tình hình đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thi, nhất là các ngày in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo các đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ GDĐT qua địa chỉ email và điện thoại quy định.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM