Công bố điểm thi vào 10 Bình Dương chính thức 2018-2019

Tra cứu ngay điểm thi chính thức tuyển sinh vào 10 Bình Dương năm học 2018 - 2019 đã được sở GD&ĐT Bình Dương công bố chiều ngày 13/6/2018 tại đây
STT Họ tên Ngày sinh Văn Anh Toán Điểm Chuyên 1 Điểm Chuyên 2 Tổng điểm
10001 YOON JA SEONG (GIA SƠN) 18/09/2003 5,25 7,8 6 1,5 8,5 Tổng điểm: 30,3
Tổng điểm Chuyên 1: 20,55
Tổng điểm Chuyên 2: 27.55
10002 DƯƠNG THẾ AN 19/11/2003 8 6,8 8,75 13,75   Tổng điểm: 41,3
Tổng điểm Chuyên 1: 37,3
Tổng điểm Chuyên 2:
10003 VÕ HOÀNG AN 16/03/2003 8 6,2 9 4,75   Tổng điểm: 41,7
Tổng điểm Chuyên 1: 27,95
Tổng điểm Chuyên 2:
10004 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG AN 18/05/2003 9 9,6 9,25 11,7 5 Tổng điểm: 47,6
Tổng điểm Chuyên 1: 39,55
Tổng điểm Chuyên 2: 37.85
10005 NGUYỄN THỊ MỸ AN 02/02/2003 6,75 7,7 6,5 5,5   Tổng điểm: 35,2
Tổng điểm Chuyên 1: 26,45
Tổng điểm Chuyên 2: Vắng
10006 TRẦN THỊ HOÀNG AN 27/04/2003 9 3,6 6 4,25   Tổng điểm: 35,1
Tổng điểm Chuyên 1: 27,1
Tổng điểm Chuyên 2:
10007 PHẠM DUY AN 25/11/2003 7 6,3 6,5 4,75 0 Tổng điểm: 33,8
Tổng điểm Chuyên 1: 29,3
Tổng điểm Chuyên 2: 19.8
10008 NGUYỄN HOÀNG MỸ AN 17/06/2003 6,75 3 3,5 5,13   Tổng điểm: 25
Tổng điểm Chuyên 1: 23,51
Tổng điểm Chuyên 2:
10009 NGÔ GIA AN 14/08/2003 7,75 6,2 7,75 2,88 4.25 Tổng điểm: 38,7
Tổng điểm Chuyên 1: 27,46
Tổng điểm Chuyên 2: 30.2
10010 ĐỖ THÚY AN 25/12/2003 6,75 4,4 7 6,25 2.75 Tổng điểm: 33,4
Tổng điểm Chuyên 1: 30,65
Tổng điểm Chuyên 2: 23.65
10011 ĐÀM NGỌC MỸ AN 37865 8 8,3 8 3,75   Tổng điểm: 41,8
Tổng điểm Chuyên 1: 31,8
Tổng điểm Chuyên 2:
10013 LÊ NGUYỄN KIỀU ANH 37663 7,5 5,6 8,5 5,75   Tổng điểm: 39,1
Tổng điểm Chuyên 1: 27,35
Tổng điểm Chuyên 2:
10014 QUÁCH MỸ ANH 13/04/2003 5,5 6,5 6,25 1,25   Tổng điểm: 31
Tổng điểm Chuyên 1: 19,5
Tổng điểm Chuyên 2:
10015 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 04/01/2003 8 8,4 7,75 8,5 2.5 Tổng điểm: 41,4
Tổng điểm Chuyên 1: 32,65
Tổng điểm Chuyên 2: 29.15
10016 ĐẶNG TRÂM ANH 30/08/2003 6,5 8,3 9 3,25   Tổng điểm: 40,8
Tổng điểm Chuyên 1: 27,05
Tổng điểm Chuyên 2:
10017 VŨ HOÀNG ANH 23/05/2003 6,5 6,7 5,75 3,25 0.5 Tổng điểm: 32,2
Tổng điểm Chuyên 1: 22,2
Tổng điểm Chuyên 2: 19.95
10018 PHAN HOÀNG MINH ANH 31/07/2003 8 8,4 9,25 8,5 2.5 Tổng điểm: 44,4
Tổng điểm Chuyên 1: 34,15
Tổng điểm Chuyên 2: 30.65
10019 LỮ THỊ QUỲNH ANH 28/12/2003 6,5 4,3 6,5 0,25 0.5 Tổng điểm: 30,3
Tổng điểm Chuyên 1: 17,55
Tổng điểm Chuyên 2: 18.3
10020 THÂN PHƯƠNG ANH 23/01/2003 7,25 6,8 6,75 3,5   Tổng điểm: 36,3
Tổng điểm Chuyên 1: 24,3
Tổng điểm Chuyên 2:

 

Tra cứu điểm thi vào 10 tỉnh Bình Dương chi tiết theo tên và số báo danh  Tại đây !

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Bình Dương

Xem ngay chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Dương năm học 2020/2021 của toàn bộ các trường THPT tại tỉnh được cập nhật chính thức từ sở GD&ĐT Bình Dương.

Điểm thi lớp 10 Đà Nẵng năm 2019 đã công bố vào ngày 15/6

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 TP Đà Nẵng và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ được công bố vào buổi chiều ngày 15/6/2019.

Phổ điểm xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Xem chi tiết phổ điểm thi vào 10 Hà Nội năm 2019 và phổ điểm xét tuyển chính thức của các trường THPt trên địa bàn TP Hà Nội

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu