Comprehension Unit 1 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 12/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Comprehension Unit 1 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 16 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Comprehension - Unit 1: What do you like to do? Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Comprehension Unit 1 lớp 7 Explore English

A. Answer the questions about Incredible Kids.

(Trả lời câu hỏi về bài đọc Incredible Kids)

Answer

1 - b           4 - b

2 - a           5 - c

3 - c

Dịch

1. Cecillia làm quần áo cho cả người lớn và trẻ em

2. Ở dòng 6 từ “him” đùng dể chỉ Hawkeye

3. Aaron nghĩ chụp ảnh có thể giúp Hawkeye học được từ những người khác cậu ấy

4. Sở thích của Malachi là chơi trống

5. Ở dòng 13, từ “inspire” nghĩ là khiến ai đó muốn làm gì

B. Work with a partner. Check (√) the correct person. More than one correct answer is possible.

(Làm việc cùng đối tác. Đánh dấu (√) đúng người. Có thể có nhiều hơn một câu trả lời đúng.)

Answer

WhoCecilliaHawkeyeMalachi
1. help the children?
2. started their hobby before they were five
3. work with famous people?
4. take photographs of people and places?

C. Critical thinking. Which person from reading passage you find the most amazing? Why?

(Nhận vật nào trong bài đọc mà bạn cảm thấy tuyệt vời nhất? Tại sao?)

Answer

The person I find the most amazing in the reading passage is Cecillia, because she is very talented at a very young age. Moreoverm she helps poor children

Dịch

Người mà tôi thấy tuyệt vời nhất trong đoạn đọc là Cecillia, vì cô ấy rất tài năng khi còn rất trẻ. Hơn nữa, cô ấy giúp đỡ trẻ em nghèo

Xem thêm các bài học trong Unit 1 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 1 Tiếng Anh 7 Comprehension. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM