Communication Unit 8 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 19/10/2022 - Cập nhật: 31/10/2022 - Tác giả:

Communication Unit 8 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 85 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Communication - Unit 8: YOU SHOULD SEE A DOCTOR! Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Communication Unit 8 lớp 7 Explore English

Do a survey. Work in a group of four. Check the healthy habits you follow. Then ask your group members about their healthy habits. Discuss the results as a group. Talk about things you can do to stay healthy.

(Thực hiện một cuộc khảo sát. Làm việc theo nhóm bốn người. Kiểm tra các thói quen lành mạnh mà bạn tuân theo. Sau đó, hãy hỏi các thành viên trong nhóm của bạn về những thói quen lành mạnh của họ. Thảo luận kết quả trong một nhóm. Nói về những điều bạn có thể làm để giữ sức khỏe.)

Answer

Heathy habitsMeMai AnhThuyQuynh
1. I eat breakfast everyday
2. I always wash my hands before I eat
3. I get a lot of rest
4. I eat lots of fruits and vegetables
5. I get plenty of exercise
6. I drink lots of water
7. I take a walk everyday
8. I protect my skin with sunscreen

Xem thêm các bài học trong Unit 8 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 8 Tiếng Anh 7 Communication. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM