Communication Unit 7 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 18/10/2022 - Cập nhật: 31/10/2022 - Tác giả:

Communication Unit 7 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 75 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Communication - Unit 7: WHAT'S FOR DINNER? Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Communication Unit 7 lớp 7 Explore English

Find the differences: Work with a partner. Student A: Look at the photo below. Student B: Look at the photo on page 135. Take turns asking and answering questions to find six differences. Circle them.

(Tìm sự khác biệt: Làm việc với bạn cùng nhóm. Học sinh A: Nhìn vào bức tranh dưới đây. Học sinh B: Nhìn vào bức tranh 135. Lần lượt hỏi và trả lời các câu hỏi để tìm ra sáu sự khác nhau)

Student A:

Communication Unit 7 lớp 7 Explore English hình 1

Student B:

Communication Unit 7 lớp 7 Explore English hình 2

Answer

Student A: Are there any apples on the table?

Student B: No, there aren’t

Student A: Are there any bananas on the table?

Student B: No, there aren’t

Student A: Is there any milk on the table?

Student B: No, there isn’t

Student A: Is there any orange juice on the table?

Student B: No, there isn’t

Student A: Are there any French fries on the table?

Student B: No, there aren’t

Dịch

Học sinh A: Có quả táo nào trên bàn không?

Học sinh B: Không, không có

Học sinh A: Có chuối nào trên bàn không?

Học sinh B: Không, không có

Học sinh A: Có sữa nào trên bàn không?

Học sinh B: Không, không có

Học sinh A: Có nước cam nào trên bàn không?

Học sinh B: Không, không có

Học sinh A: Có món khoai tây chiên nào trên bàn không?

Học sinh B: Không, không có

Xem thêm các bài học trong Unit 7 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 7 Tiếng Anh 7 Communication. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM