Communication Unit 6 lớp 7 trang 63 môn Tiếng Anh

Xuất bản ngày 19/02/2021 - Tác giả:

Communication Unit 6 lớp 7 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 63 sách giáo khoa Tiếng Anh 7 tập 1 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Hướng dẫn trả lời Communication Unit 6 lớp 7 trang 63 SGK Tiếng Anh Lớp 7 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm Communication Unit 6 lớp 7 The First University in Viet Nam để chuẩn bị bài học tốt hơn.

Communication Unit 6 lớp 7

Task 1. Tips for trips (Bí quyết cho một chuyến đi)

a. Imagine some overseas friends are planning a trip to Ha Noi. Advise them what they should and shouldn't do. Write Do or Don't in each box.

(Tưởng tượng vài người bạn nước ngoài đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Hà Nội. Em hãy khuyên họ làm gì và không nên làm gì. Viết Do hoặc Don’t vào mỗi khung sau)

1. ________book a hotel in advance.

2. ________learn some Vietnamese before your trip to Ha Noi.

3. ________stay in a mini hotel.

4. ________eat in small restaurants.

5. ________rent a bike or a motorbike if you want to travel around.

6. ________walk around the Old Quarter at night.

7. ________take summer clothes if you go between November and January.

8. ________shop in local markets for souvenirs.

9. ________swim in the lakes.

10. ________pay a visit to the Temple of Literature.

b. Work in pairs. Practise giving advice to your partner.

(Làm theo cặp. Thực hành cho lời khuyên.)

Example:

You'd better book a hotel in advance so (that) you are sure you have a room.

Lời giải chi tiết:

a)

1. Do book a hotel in advance.

(Hãy đặt khách sạn trước.)

2. Do learn some Vietnamese before your trip to Ha Noi.

(Hãy học một ít tiếng Việt trước khi đi đến Hà Nội.)

3. Do stay in a mini hotel.

(Hãy ở trong một khách sạn nhỏ.)

4. Do eat in small restaurants.

(Hãy ăn ở những nhà hàng nhỏ.)

5. Do rent a bike or a motorbike if you want to travel around.

(Hãy thuê xe đạp hoặc xe máy nếu bạn muốn đi xung quanh.)

6. Do walk around the Old Quarter at night.

(Hãy đi bộ đến Phố cổ vào ban đêm.)

7. Don't take summer clothes if you go between November and January.

(Đừng mặc quần áo mùa hè nếu bạn đến Hà Nội từ tháng 11 đến tháng 1.)

8. Do shop in local markets for souvenirs.

(Hãy mua sắm quà lưu niệm ở chợ địa phương.)

9. Don’t swim in the lakes.

(Đừng bơi trong hồ.)

10. Do pay a visit to the Temple of Literature.

(Hãy đến thăm Văn Miếu.)

b)

- You’d better book a hotel in advance so (that) you are sure you have a room.

- It’s a good idea to learn some Vietnamese before the trip to Ha Noi because you can talk to local people for some help.

- You should stay in a mini-hotel so that you can save money.

- You'd better rent a bike or a motorbike if you want to travel around because it's very convenient in Ha Noi.

Tạm dịch:

- Bạn nên đặt một khách sạn trước để chắc rằng bạn có một phòng.

- Ý kiến hay là bạn học chút tiếng Việt trước khi đi Hà Nội vì như vậy bạn có thể nói chuyện với người địa phương khi cần giúp đỡ.

- Bạn nên ở trong một khách sạn nhỏ để tiết kiệm tiền.

- Bạn nên thuê một chiếc xe đạp hay một chiếc xe máy nếu bạn muốn đi lại bởi nó rất tiện dụng ở Hà Nội.

Task 2. Game cards (Thẻ game)

a. Preparation (Chuẩn bị)

-   grow flowers and trees

-   sell tickets

-   speak English

-  visit the Temple of Literature

-  buy souvenirs

b. Intructions (Hướng dẫn)

Play the game in groups of five.

Each student in the first group chooses one card at random. He/She shows the card and makes a sentence with the phrase written on it using the present simple active voice.

One student from the second group changes the sentence into the present simple passive voice.

Example:

A: They grow a lot of trees and flowers in the Temple of Literature.

B: A lot of trees and flowers are grown in the Temple of Literature.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a)

-   trồng hoa và cây

-   bán vé

-   nói tiếng Anh

-  thăm Văn Miếu

-  mua quà lưu niệm

b)

Chơi trò chơi theo nhóm 5 người.

Mỗi học sinh trong nhóm đầu tiên chọn một thẻ ngẫu nhiên. Anh ấy/ cô ấy đưa ra thẻ và tạo thành một câu với cụm từ trên thẻ bằng cách sử dụng thì hiện tại đơn ở dạng thể chủ động.

Một học sinh từ nhóm thứ hai thay đổi câu thành thì hiện tại đơn thể bị động.

Lời giải chi tiết:

- grow flowers and trees

A: They grow a lot of flowers and trees in the Temple of Literature.

B: A lot of flowers and trees are grown in the Temple of Literature.

- sell tickets

A: They sell the tickets for the Summer concert at Phu Tho Stadium.

B: The tickets for the Summer concert are sold at Phu Tho Stadium.

- speak English

A: Nam can speak English very well.

B: English can be spoken very well by Nam.

- visit the Temple of Literature

A: Many tourists visit the Temple of Literature every year.

B: The Temple of Literature is visited by many tourists every year.

- buy souvenirs

A: Hoa usually buys souvenirs on every occasion of a trip to Ha Noi.

B: Souvenirs are usually bought by Hoa on every occasion of a trip to Ha Noi.

Tạm dịch:

- trồng nhiều hoa và cây

A: Họ trồng rất nhiều cây và hoa ở Văn Miếu.

B: Nhiều hoa và cây được trồng trong Văn Miếu.

- bán vé

A: Họ bán vé của buổi hòa nhạc Mùa hè ở sân vận động Phú Thọ.

B: Vé của buổi hòa nhạc Mùa he được bán ở sân vận động Phú Thọ.

- nói tiếng Anh

A: Nam có thể nói tiếng Anh rất tốt.

B: Tiếng Anh có thể được nói rất tốt bởi Nam.

- Viếng Văn Miếu

A: Nhiều khách du lịch viếng thăm Văn Miếu mỗi năm.

B: Văn Miếu được viếng thăm bởi nhiều du khách mỗi năm.

- mua quà lưu niệm

A: Hoa thường mua quà lưu niệm trong mỗi dịp du lịch đến Hà Nội.

B: Quà lưu niệm thường được mua bởi Hoa trong mỗi dịp du lịch đến Hà Nội.

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Communication Unit 6 lớp 7. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM