Communication Unit 4 trang 45 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 4 trang 45 với chủ đề Life in the past - Cuộc sống trong quá khứ luyện tập kỹ năng đọc và hiểu đồng thời hoàn thành các câu hỏi trong đoạn hội thoại..

Xem lại phần A Closer Look 2 Unit 4 trang 43 sgk anh 9

Giải Communication Unit 4 sgk Tiếng anh 9

1a. Look at the introduction to the competition that was lauched on the .... (Nhìn vào phần giới thiệu cuộc thi trên trang trang 4Teen rồi thảo luận câu hỏi.)

Communication Unit 4 trang 45 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

1. What do you think is the purpose of the Looking Back competition?

⇒ It collects stories about the past to help people understand more about life in that time.

2. Who do you think sent in the stories to the competition?

⇒ I think the elderly sent in the stories to the competition.

3. What do you think the stories below are about?

⇒ The first story is about work of a postman in a remote area and the second one is about life and traditions in Baffin Island long time ago.

b. Read the stories and see if your answers are correct. (Đọc các câu chuyện và xem câu trả lời của bạn có đúng không.)

Communication Unit 4 trang 45 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn dịch

1. Tôi là một người đưa thư ở một vùng xa xôi của Myanmar. Mỗi tháng 1 lần tôi đèn thị trấn đế lấy thư và đi bộ từ làng này đến làng khác, những ngôi làng cách nhau rất xa. Tại mỗi làng, tôi giao và nhận thư. Tôi cũng từng đọc và viết thư cho những người dân trong làng. Hầu hết họ đều mù chữ. Tôi cũng truyền đạt lại tin tức mà tôi đã nghe từ thị trấn và những ngôi làng khác. Mọi người đôi xử với tôi rất tốt. Đó là một công việc vất vả nhưng tôi yêu nó.

2.

Mẹ tôi đến từ đảo Baffin. Bà ấy từng sống trong một lều tuyết: một ngôi nhà hình vòm được xây từ những tảng băng. Ngôi nhà chỉ có 1 phòng cho tất cả các thế hệ: ông bà, cha mẹ, các anh, các chị chưa kết hôn và thỉnh thoảng là họ hàng khác. Mọi người làm việc cùng nhau để tồn tại trong mùa đông Bắc Cực. Những người đàn ông ra ngoài để săn bắn trong khi phụ nữ ở nhà may quần áo và chuẩn bị thức ăn. Khi phải đi xe, họ cưỡi xe chó kéo. Vào buổi tối họ thường tiêu khiển bằng cách kế và diễn lại các câu chuyện. Họ cũng nhảy với nhạc trống.

2. Read the stories and find the words which mean: (Đọc các câu chuyện và tìm các từ có nghĩa:)

Communication Unit 4 trang 45 sgk Tiếng anh 9 phần 2

Hướng dẫn giải

1. illiterate2. pass on3. treat4. block5. survive6. dogsled

3. Work in groups. Discuss the questions. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi.)

1.  Why did the postman have to walk from villaoe to village?

2.   Why were most villagers illiterate?

3.   Why did the people in Baffin Island use ice bl to build their houses?

4.   Why did each house have only one room?

Hướng dẫn giải

1. It was difficult to reach the villagers on the mountain/There were no other means of transport available.

2. There was no school in the villages/The nearest school might be too far away.

3. There were no other materials available in that deserted land/There were no easy means to transport materials from other places to the island.

4. It was impossible to build a big house with several rooms in the ice and snow./People felt safer living in communal groups.

4. Which responses relate to which story? (Câu nào liên quan tới câu chuyện?)

Communication Unit 4 trang 45 sgk Tiếng anh 9 phần 3

Hướng dẫn giải

Story 1: 2,4.

Story 2: 1,3,5.

5. Work in groups. Work out a story for the Looking Back competition. ... (Làm việc theo nhóm. Viết 1 câu chuyện cho cuộc thi Nhìn lại quá khứ. Sau đó thuyết trình trước cả lớp.)

Hướng dẫn giải

My father grew up in the countryside nearby Hanoi. He used to play with the peers in the village. Back to that time, there was no computer or smartphones; and toys were really rare and luxurious. However, my father said he had had a quite memorable childhood with his friends. They created physical games to entertain themselves. Traditional games were really popular. They play with marbles, plastic band, leaves and flowers instead of stuffed animals, dolls or miniature vehicle. At that time, there were also more outdoor space for children than at present. They could easily find a place for going fishing or flying a kite. I find the story about my father’s childhood really interesting and amazing. I wish I could do things like him at that time with my friends now. That must be wonderful!

----------

» Tham khảo thêm tài liệu đáp án phần Skills 1 Unit 4 trang 46 sgk anh 9 và hướng dẫn giải các bài tập Tiếng anh 9 khác tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM