Communication Unit 1 lớp 7 trang 11 SGK Tiếng Anh

Xuất bản ngày 31/12/2019 - Tác giả:

Communication Unit 1 lớp 7 được biên soạn chi tiết bởi ĐọcTàiLiệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 11 sách giáo khoa Tiếng Anh 7 tập 1

Hướng dẫn trả lời Communication Unit 1 lớp 7 trang 11 SGK Tiếng Anh Lớp 7 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm Communication Unit 1 lớp 7 My hobbies để chuẩn bị bài học tốt hơn.

Communication Unit 1 lớp 7

Từ vựng bổ sung

  • carving wood : khắc gỗ
  • making models : làm mô hình
  • ice-skating : trượt băng
  • dancing : nhảy múa
  • making pottery : làm gốm

» Bài trước: A Closer Look 2 Unit 1 lớp 7

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Communication Unit 1 lớp 7

Bài 1

Task 1. Match the activities with the pictures

(Nối hoạt động với hình ảnh.)

Communication Unit 1 lớp 7 trang 11 SGK Tiếng Anh hình 1

Hướng dẫn giải:

A. carving wood

Tạm dịch: khắc gỗ

B. making models

Tạm dịch: làm mô hình

C. ice-skating

Tạm dịch: trượt băng

D. dancing

Tạm dịch:nhảy múa

E. making pottery

Tạm dịch:làm gốm

Bài 2

Task 2. What do you think about the hobbies in 1? Look at the table below ans tick the boxes. Then, complete the sentences below by writing one reason to explain your choice.

(Em nghĩ gì về những sở thích trong phần 1. Nhìn vào bảng bên dưới và chọn các khung. Sau đó, hoàn thành những câu bên dưới bằng cách viết một lý do để giải thích sự lựa chọn của em.)

Communication Unit 1 lớp 7 trang 11 SGK Tiếng Anh hình 2

1. I find making pottery ______ because ______

2. I think dancing is______ because______

3. I find ice-skating because______

4. I think making models is______ because______

5. I find carving wood______ because______

Hướng dẫn giải:

boringunusualinteresting
making potteryy
dancings
ice-skatings
making modelss
carving woods

1.  I find making pottery interesting because it’s a creative activity.

Tạm dịch: Tôi thấy làm gốm thú vị bởi vì nó là một hoạt động sáng tạo.

2.  I think dancing is interesting because it makes me feel relaxed.

Tạm dịch:Tôi nghĩ nhảy thú vị bởi vì nó làm tôi cảm thấy thư giãn.

3. I find ice-skating unusual because it’s difficult.

Tạm dịch:Tôi thấy trượt băng thật không bình thường chút nào bởi vì nó khó.

4. I think making models is boring because it’s difficult and takes much times.

Tạm dịch: Tôi nghĩ làm mô hình thật chán bởi vì nó khó và mất nhiều thời gian.

5. I find carving wood boring because it takes much time.

Tạm dịch:Tôi thấy khắc gỗ thật chán bởi vì nó mất nhiều thời gian.

Bài 3

Task 3. Interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes and present your partner's answer to the class.

(Bây giờ, phỏng vấn một bạn học về những thói quen trong phần 1. Ghi chú và trình bày câu trả lời của bạn học trước lớp.)

Example:

You: What do you think about making pottery?/How do you find making pottery?

Mai: I think it is boring / I find it boring.

You: Why?

Mai: Because it takes much time and it’s difficult.

You: Will you take up making pottery in the future?

Mai: Yes, I wil / I'm not sure.

Tạm dịch:

Ví dụ:

Bạn: Bạn nghĩ gì về làm gốm?

Mai: Tôi nghĩ nó thật chán.

Bạn: Tại sao?

Mai: Bởi vì nó thật khó và tốn nhiều thời gian.

Bạn: Bạn sẽ tăng cường việc làm gốm trong tương lai không?

Mai: Tôi không chắc nữa.

» Bài tiếp theo: Skills 1 Unit 1 lớp 7

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời Communication Unit 1 lớp 7 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải bài tập Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM