Communication Unit 1 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 12/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Communication Unit 1 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 13 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Communication - Unit 1: What do you like to do? Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Communication Unit 1 lớp 7 Explore English

Share your schedule. Work with a partner. Student A: Complete the schedule below. Don’t show your partner. Ask and answer questions about your partner’s schedule. Student B: Turn to page 133 and follow the instructions

(Chia sẻ lịch trình của bạn. Làm việc cùng đối tác. Học sinh A: Hoàn thành lịch trình bên dưới. Đừng cho đối tác của bạn xem. Hỏi và trả lời các câu hỏi về lịch trình của đối tác của bạn. Học sinh B: Lật trang 133 và làm theo hướng dẫn)

Communication Unit 1 lớp 7 Explore English hình 1 trang 13
Communication Unit 1 lớp 7 Explore English hình 2 trang 133

Anwer

A: When do you have math class?

B: I have class on Monday, Tuesday, Thursday and Friday

A: How often do you play soccer?

B: I play soccer twice a week, on Tuesday and Friday

Dịch

A: Khi nào bạn có lớp toán?

B: Tôi có lớp học vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu

A: Bạn thường chơi bóng đá như thế nào?

B: Tôi chơi bóng đá hai lần một tuần, vào thứ Ba và thứ Sáu

Xem thêm các bài học trong Unit 1 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 1 Tiếng Anh 7 Communication. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM