Có ý kiến cho rằng: Phân tử glucose được vận chuyển vào trong

Xuất bản: 20/01/2023 - Tác giả:

Có ý kiến cho rằng: Phân tử glucose được vận chuyển vào trong ti thể để tham gia vào quá trình hô hấp tế bào. Ý kiến trên là đúng hay sai?

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 2 trang 79 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Phân giải các chất và giải phóng năng lượng sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 2 trang 79 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Có ý kiến cho rằng: “Phân tử glucose được vận chuyển vào trong ti thể để tham gia vào quá trình hô hấp tế bào”. Ý kiến trên là đúng hay sai? Hãy thiết kế một thí nghiệm đơn giản để chứng minh.

Trả lời:

- Ý kiến trên là sai. Trong quá trình hô hấp tế bào, glucose qua đường phân tạo pyruvic acid, quá trình này xảy ra tại tế bào chất. Sau đó, pyruvic acid mới được vận chuyển vào trong ti thể để tiếp tục thực hiện hô hấp tế bào.

- Thí nghiệm kiểm chứng: Chuẩn bị hai ống nghiệm có chứa các chất đệm phù hợp với môi trường nội bào:

+ Ống 1: bổ sung glucose và ti thể.

+ Ống 2: bổ sung pyruvic acid và ti thể.

+ Để hai ống nghiệm cùng một điều kiện nhiệt độ 30 oC.

=> Kết quả: Ống 1 không thấy hiện tượng sủi bọt do CO2 không được tạo ra, còn ống 2 có CO2 tạo ra nên có hiện tượng sủi bọt. Điều này chứng tỏ trong ống 2 đã diễn ra quá trình hô hấp tế bào.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 2 trang 79: "Có ý kiến cho rằng: Phân tử glucose được vận chuyển vào trong ti thể để tham gia vào quá trình hô hấp tế bào..." thuộc nội dung soạn bài Phân giải các chất và giải phóng năng lượng sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM