Cố hương

Cảm nhận về bài Cố hương của Lỗ Tấn

Cảm nhận về bài Cố hương của Lỗ Tấn

[Văn mẫu 9] Cảm nhận về bài Cố hương của Lỗ Tấn để thấy được những nỗi xót xa buồn bã của tác giả về đất nước Trung Hoa dưới chế độ phong kiến tàn bạo, lỗi thời.