Chương 7. Sắt và một số kim loại quan trọng

Hướng dẫn làm bài Chương 7. Sắt và một số kim loại quan trọng

Bài 31 Hóa học 12 - SắtBài 32 Hóa học 12 - Hợp chất của sắtBài 33 Hóa học 12 - Hợp kim của sắtBài 34 Hóa học 12 - Crom và hợp chất của cromBài 35 Hóa học 12 - Đồng và hợp chất của đồngBài 36 Hóa học 12 - Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37 Hóa học 12 - Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắtBài 38 Hóa học 12 - Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúngBài 39 Hóa học 12 - Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom
X