Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

Hướng dẫn làm bài Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điệnBài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điệnBài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốtBài 39. Đèn huỳnh quangBài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang
  Bài 41. Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điệnBài 42. Bếp điện, nồi cơm điệnBài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện
   Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ : Quạt điện, máy bơm nướcBài 45. Thực Hành : Quạt điện
    Bài 46. Máy biến áp một phaBài 47. Thực Hành : Máy biến áp
     Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năngBài 49. Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình
      Tổng kết và ôn tập Chương 6 và Chương 7