Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Giải bài tập toán 8 chương 4 phần Hình học "Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều" từ trang 93 đến trang 129 SGK toán lớp 8 tập 2 giúp các em củng cố kiến thức và nắm được phương pháp giải toán 8.

Bài 1. Hình hộp chữ nhậtBài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Bài 4: Hình lăng trụ đứngBài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứngBài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứngBài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đềuBài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đềuBài 9: Thể tích của hình chóp đềuÔn tập chương 4Ôn tập Hình học 8