Chương 3: Tam giác đồng dạng

Giải bài tập toán 8 chương 3 phần Hình học "Tam giác đồng dạng" từ trang 56 đến trang 92 SGK toán lớp 8 tập 2 giúp các em củng cố kiến thức và nắm được phương pháp giải toán 8.

Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giácBài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-létBài 3: Tính chất đường phân giác của tam giácBài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạngBài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhấtBài 6: Trường hợp đồng dạng thứ haiBài 7: Trường hợp đồng dạng thứ baBài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạngÔn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)