Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

Hướng dẫn làm bài Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

Số thập phân

Khái niệm số thập phânKhái niệm số thập phân tiếp theoHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânLuyện tập trang 38Số thập phân bằng nhauSo sánh hai số thập phânLuyện tập trang 43Luyện tập chung trang 43Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânLuyện tập trang 45Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânLuyện tập chung trang 47Luyện tập chung trang 48 phần 1Luyện tập chung trang 48 phần 2

Các phép tính với số thập phân

Cộng hai số thập phânLuyện tập trang 50Tổng nhiều số thập phânLuyện tập trang 52Trừ hai số thập phânLuyện tập trang 54Luyện tập chung trang 55Nhân một số thập phân với một số tự nhiênNhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...Luyện tập trang 58Nhân một số thập phân với một số thập phânLuyện tập trang 60Luyện tập trang 61Luyện tập chung trang 61Luyện tập chung trang 62Chia một số thập phân với một số tự nhiênLuyện tập trang 64Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ...Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phânLuyện tập trang 68Chia một số tự nhiên cho một số thập phânLuyện tập trang 70Chia một số thập phân cho một số thập phânLuyện tập trang 72Luyện tập chung trang 72Luyện tập chung trang 73Tỉ số phần trămGiải toán về tỉ số phần trămLuyện tập trang 76Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 76Luyện tập trang 77Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 78Luyện tập trang 79Luyện tập chung trang 79Luyện tập chung trang 80Giới thiệu máy tính bỏ túiSử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
X