Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Hướng dẫn làm bài Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Bài 1: Quy tắc đếmBài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép thử và biến cốBài 5: Xác suất của biến cốÔn tập chương 2
X