Chương 2: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Giải bài tập toán 8 chương 2 phần Hình học "Đa giác. Diện tích đa giác" với nội dung giải chi tiết bài tập từ trang 113 đến trang 133 SGK toán lớp 8 tập 1 giúp các em củng cố kiến thức và nắm được phương pháp giải bài.

Bài 1: Đa giác. Đa giác đềuBài 2: Diện tích hình chữ nhậtBài 3: Diện tích tam giácBài 4: Diện tích hình thangBài 5: Diện tích hình thoiBài 6: Diện tích đa giácÔn tập chương 2