Chương 1: TỨ GIÁC

Giải bài tập toán 8 chương 1 phần Hình học "Tứ giác" từ trang 64 đến trang 112 SGK toán lớp 8 tập 1 giúp các em củng cố kiến thức và nắm được phương pháp giải toán 8.

Bài 1: Tứ giácBài 2: Hình thangBài 3: Hình thang cânBài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thangBài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thangBài 6: Đối xứng trụcBài 7: Hình bình hànhBài 8: Đối xứng tâmBài 9: Hình chữ nhậtBài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trướcBài 11: Hình thoiBài 12: Hình vuôngÔn tập chương 1