Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

Hướng dẫn làm bài Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ sốCộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)Luyện tập trang 4Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)Luyện tập trang 6Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)Luyện tập trang 8Ôn tập các bảng nhânÔn tập các bảng chiaLuyện tập trang 10Ôn tập về hình họcÔn tập về giải toánXem đồng hồLuyện tập trang 17 - 18