Chương 1. Cơ chế di truyền và biến dị

Hướng dẫn làm bài Chương 1. Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADNBài 2: Phiên mã và dịch mãBài 3: Điều hòa hoạt động genBài 4: Đột biến genBài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thểBài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thểBài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời