Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Xuất bản: 15/09/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn bài Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức bằng việc trả lời câu hỏi về Đô thị: Lịch sử và hiện tại trang 170 - 174 SGK Lịch sử và Địa lí 7 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức phần Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức ngắn gọn

Tài liệu giải bài tập Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ:

Mở đầu

Câu hỏi trang 170 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

A-ten (Hy Lạp) là một trong những thành phố lớn và lâu đời nhất châu Âu và thế giới. Thời cổ đại, A-ten được coi là “cái nôi” của văn minh phương Tây, cũng là nơi sản sinh ra nền dân chủ. Vậy A-ten và những đô thị phương Tây cổ đại đã hình thành như thế nào? Có điều gì khác biệt so với các đô thị cổ đại phương Đông? Những đô thị cổ đại có mối quan hệ ra sao đối với các nền văn minh ở các khu vực? Giới thương nhân đã có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của đô thị châu Âu thời trung đại?

Trả lời

* Sự hình thành của các đô thị cổ đại ở phương Tây

- Ở Hy Lạp và La Mã, do có: nhiều mỏ khoáng sản; đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh... nên thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động sản xuất thủ công nghiệp và thương nghiệp.

- Kinh tế phát triển đã thúc đẩy quá trình quần tụ dân cư và chuyên môn hóa sản xuất diễn ra sớm, dẫn đến sự hình thành của các đô thị ở Hy Lạp và La Mã.

* Sự khác biệt giữa các đô thị cổ đại ở phương Đông và phương Tây

Đô thị ở phương Đông

Đô thị ở phương Tây

Địa bàn hình thành

- Lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á và châu Âu

- Đô thị được hình thành gắn liền với các hải cảng ở châu Âu

Điều kiện tự nhiên

- Các con sông lớn đã bồi tụ nên những đồng bằng phù sa màu mỡ, phì nhiêu; khí hậu thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật

- Đất đai cằn cỗi

- Nhiều mỏ khoáng sản

- Đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh kín gió.

Cơ sở kinh tế

- Sản xuất nông nghiệp phát triển

- Sản xuất thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển.

- Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức -

* Mối liên hệ giữa các đô thị cổ đại với các nền văn minh ở khu vực

- Vai trò của các đô thị ở phương Đông cổ đại:

+ Là trung tâm hành chính, quân sự, đầu mối kinh tế, giao thông của các quốc gia cổ đại.

+ Các đô thị gắn liền với sự hưng thịnh và suy tàn của các nền văn minh đầu tiên ở phương Đông.

- Vai trò của các đô thị ở phương tây cổ đại:

+ Là trung tâm kinh tế, chính trị của nhà nước

+ Đặt nền tảng cho sự hình thành và phát triển của các nền văn minh

+ Không khí dân chủ tại các đô thị đã tạo điều kiện cho những sáng tạo văn hóa.

* Vai trò của giới thương nhân

- Vai trò của tầng lớp thương nhân đối với các đô thị trung đại ở châu Âu:

+ Hoạt động của thương nhân và thương hội đã thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển, làm tan rã dần nền kinh tế tự nhiên, đóng kín trong các lãnh địa.

+ Hoạt động đấu tranh chống lãnh chúa phong kiến của thương nhân đã góp phần quan trọng vào việc xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, hình thành chế độ phong kiến tập quyền ở châu Âu.

+ Nhu cầu tìm hiểu tri thức và giải trí của thị dân, đặc biệt là của thương nhân đã thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, khoa học – kĩ thuật tại các đô thị trung đại.

Bài học

Để chuẩn bị bài ngắn gọn, dễ hiểu nhất, Đọc tài liệu trả lời các câu hỏi trong khi học bài để các em học Địa 7 tốt hơn.

1. Đô thị và sự hình thành các nền văn minh cổ đại

a. Đô thị và các nền văn minh cổ đại phương Đông

Câu hỏi 1 trang 171 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Hãy nêu và phân tích những điều kiện địa lí và lịch sử dẫn đến sự hình thành các đô thị ở phương Đông thời cổ đại.

Trả lời

- Điều kiện địa lí và lịch sử dẫn đến sự hình thành các đô thị ở phương Đông cổ đại:

+ Lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á và châu Phi có nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của sản xuất nồng nghiệp và quần tụ dân cư đông đúc.

+ Do sự phát triển của sản xuất, dân số tăng lên, những khu định cư nhỏ ban đầu đã dần mở rộng thành các khu dân cư đông đúc và có sự phân hóa lao động.

=> Trên những cơ sở đó, các đô thị cổ đại đã được hình thành, tiêu biểu như: Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà; Ma-phít ở Ai Cập; Mô-giô-pa-hít ở Ấn Độ…

Câu hỏi 2 trang 171 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Các đô thị ở phương Đông có vai trò như thế nào trong sự hình thành và phát triển các nền văn minh cổ đại?

Trả lời

- Vai trò của các đô thị ở phương Đông cổ đại:

+ Là trung tâm hành chính, quân sự, đầu mối kinh tế, giao thông của các quốc gia cổ đại.

+ Các đô thị gắn liền với sự hưng thịnh và suy tàn của các nền văn minh đầu tiên ở phương Đông.

- Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức -

b. Đô thị và các nền văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại

Câu hỏi 1 trang 172 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Khai thác tư liệu 1 và thông tin trong mục, hãy cho biết điểu kiện địa lí và lịch sử có ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành các đô thị ở Hy Lạp và La Mã cổ đại?

Trả lời

- Tác động của điều kiện địa lí và lịch sử đến sự hình thành các đô thị ở Hy Lạp và La Mã cổ đại:

+ Ở Hy Lạp và La Mã, do có: nhiều mỏ khoáng sản; đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh... nên thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động sản xuất thủ công nghiệp và thương nghiệp.

+ Kinh tế phát triển đã thúc đẩy quá trình quần tụ dân cư và chuyên môn hóa sản xuất diễn ra sớm, dẫn đến sự hình thành của các đô thị ở Hy Lạp và La Mã.

Câu hỏi 2 trang 172 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Đô thị ở Hy Lạp và La Mã có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của các nền văn minh cổ đại ở châu Âu?

Trả lời

- Vai trò của các đô thị ở phương tây cổ đại:

+ Là trung tâm kinh tế, chính trị của nhà nước.

+ Đặt nền tảng cho sự hình thành và phát triển của các nền văn minh.

+ Không khí dân chủ tại các đô thị đã tạo điều kiện cho những sáng tạo văn hóa.

2. Các đô thị châu Âu thời trung đại và vai trò của giới thương nhân

Câu hỏi 1 trang 174 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Phân tích điều kiện dẫn đến sự ra đời của các đô thị trung đại ở Tây Âu.

Trả lời

- Điều kiện dẫn đến sự ra đời của các đô thị trung đại ở Tây Âu:

+ Thế kỉ XI, do sự phát triển của sản xuất, một số thợ thủ công đã tìm cách trốn khỏi lãnh địa hoặc dùng tiền để chuộc lại tự do. Họ tìm đến những nơi đông dân cư, gần nguồn nguyên liệu… để cùng nhau sản xuất, buôn bán. Từ đó hình thành các đô thị.

+ Một số đô thị do lãnh chúa, Giáo hội xây dựng hoặc được phục hồi từ những đô thị cổ đại.

Câu hỏi 2 trang 174 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Khai thác tư liệu 2 và thông tin trong mục, cho biết tầng lớp thương nhân có vai trò như thế nào đối với các đô thị trung đại ở châu Âu?

Trả lời

- Vai trò của tầng lớp thương nhân đối với các đô thị trung đại ở châu Âu:

+ Hoạt động của thương nhân và thương hội đã thúc đẩy kr hàng hóa phát triển, làm tan rã dần nền kinh tế tự nhiên, đóng kín trong các lãnh địa.

+ Hoạt động đấu tranh chống lãnh chúa phong kiến của thương nhân đã góp phần quan trọng vào việc xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, hình thành chế độ phong kiến tập quyền ở châu Âu.

+ Nhu cầu tìm hiểu tri thức và giải trí của thị dân, đặc biệt là của thương nhân đã thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, khoa học – kĩ thuật tại các đô thị trung đại.

Luyện tập - vận dụng

Sau khi tìm hiểu toàn bộ thông tin trong bài học, trải nghiệm cùng kiến thức mới, các em sẽ trả lời các câu hỏi Luyện tập - vận dụng để hoàn thành phần Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức.

Câu 1 trang 174 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Những điều kiện địa lí và lịch sử dẫn đến sự hình thành các đô thị phương Đông và phương Tây có điểm gì khác nhau?

Trả lời

Điểm khác biệt về điều kiện địa lí – lịch sử dẫn đến sự hình thành các đô thị phương Đông và phương Tây

Đô thị ở phương Đông

Đô thị ở phương Tây

Điều kiện tự nhiên

- Các con sông lớn đã bồi tụ nên những đồng bằng phù sa màu mỡ, phì nhiêu; khí hậu thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật

- Đất đai cằn cối

- Nhiều mỏ khoáng sản

- Đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh kín gió.

Cơ sở kinh tế

- Sản xuất nông nghiệp phát triển

- Sản xuất thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển.

Địa bàn hình thành

- Lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á và châu Âu

- Đô thị được hình thành gắn liền với các hải cảng ở châu Âu

Câu 2 trang 174 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, hãy nêu ví dụ về sự phát triển hay suy tàn của một nền văn minh thời cổ đại gắn liền với sự thịnh vượng hay suy tàn của đô thị.

Trả lời

- Ví dụ:

+ Nền văn minh sông Ấn (khoảng 2800 – 1800 TCN), còn được gọi là văn minh Ha-rap-pa và Mô-hen-giô Đa-rô, theo tên hai thành thị cổ được xây dựng ở ven bờ sông Ấn. Khi những thành thị này suy tàn cũng đã khép lại thời kì văn minh sông Ấn rực rỡ.

Câu 3 trang 174 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Theo em, sự phát triển của đô thị châu Âu thời trung đại gắn liền với vai trò của tầng lớp thương nhân có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của các quốc gia ngày nay không? Vì sao?

Trả lời

- Trong thời đại hiện nay, tầng lớp thương nhân (còn gọi là doanh nhân) có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của các quốc gia. Vì:

+ Doanh nhân là một trong những lực lượng chủ đạo tạo ra của cải xã hội; giải quyết vấn đề việc làm; thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước.

+ Đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng chính, quan trọng trong việc nộp ngân sách cho Nhà nước để duy trì bộ máy công quyền, chăm lo cho cuộc sống dân sinh.

+ Cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân cũng chính là một trong nhữn lực lượng chính thực hiện các chính sách từ thiện, nhân đạo. Ví dụ: hưởng ứng việc thành lập quỹ Vắc-xin phòng – chống Covid 19, Công ty Golf Long Thành ủng hộ 500 tỉ đồng; tập đoàn Vingroup ủng hộ 480 tỉ đồng… Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark ủng hộ 1 triệu USD mua Vắc-xin phòng dịch Covid-19…

=> Đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng, là lực lượng chủ lực, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, ổn định đời sống.

-HẾT-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức Đô thị: Lịch sử và hiện. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM