Cho ví dụ để chứng minh mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp

Xuất bản: 20/01/2023 - Tác giả:

Cho ví dụ để chứng minh mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp và quá trình phân giải các chất trong tế bào. Câu hỏi 11 trang 79 sách giáo khoa Sinh học 10 CTST.

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 11 trang 79 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Phân giải các chất và giải phóng năng lượng sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 11 trang 79 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Cho ví dụ để chứng minh mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp và quá trình phân giải các chất trong tế bào.

Trả lời:

Ví dụ để chứng minh mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp và quá trình phân giải các chất trong tế bào: Quang hợp là quá trình lá cây tổng hợp chất hữu cơ, tích lũy năng lượng từ CO2 và H2O nhờ có diệp lục và sử dụng ánh sáng, còn hô hấp tế bào là quá trình sử dụng O2 phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể, đồng thời thải ra khí CO2 và H2O. Như vậy, quá trình quang hợp cung cấp nguyên liệu (chất hữu cơ) cho quá trình hô hấp tế bào, ngược lại, quá trình hô hấp tế bào giải phóng năng lượng, CO2 tạo điều kiện cho quang hợp diễn ra.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 11 trang 79: "Cho ví dụ để chứng minh mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp và quá trình phân giải các chất trong tế bào" thuộc nội dung soạn bài Phân giải các chất và giải phóng năng lượng sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM