Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2

Xuất bản: 23/06/2020 - Tác giả:

Sau khi các phản ứng của hỗn hợp gồm Na và Al trong nước được xảy ra hoàn toàn, số gam chất rắn không tan thu được là 5,4 gam

Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 7,8.

B. 10,8.

C. 43,2.

D. 5,4.

Đáp án: D. 5,4

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và 5,4 gam chất rắn không tan

Giải thích: 

Gọi số mol của Na và Al lần lượt là x và 2x (mol)

Na + H₂O → NaOH + 0,5H₂

Al + NaOH + H₂O → NaAlO₂ + 1,5H₂

Theo phương trình các phản ứng xảy ra ta có số mol H2 là

\(n_{H_2}\) = 0,4 => 0,5x + 1,5x = 0,4 => x = 0,2

Chất rắn không tan là Al dư: \(n_{Al dư}\) = 2x – x = x = 0,2 mol

\(m = m_{Al dư} = 27.0,2 = 5,4 gam\)

Câu hỏi liên quan

1. Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
A. 1,12.

B. 2,24.

C. 4,48.

D. 3,36.

Đáp án: B.  2,24.

Giá trị của V là sau khi phản ứng xảy ra là 2,24 l

Xem giải thích đáp án câu 1: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3

2. Nhôm không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. H₂SO₄ đặc, nguội.

B. CuSO₄

C. HNO₃ loãng.

D. NaOH.

Đáp án: A. H₂SO₄ đặc, nguội.

Nhôm không phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội

Xem giải thích đáp án câu 2: Nhôm không phản ứng với dung dịch nào

Trên đây đáp án cho câu hỏi Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là bao nhiêu và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM