Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện?

Xuất bản: 28/05/2020 - Tác giả:

Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện kết tủa màu gì? Hiện tượng xuất hiện khi cho NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl2?

Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl₃ thì xuất hiện:

A. kết tủa màu nâu đỏ.

B. kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dẩn sang màu nâu đỏ.

C. kết tủa màu trắng hơi xanh.

D. kết tủa màu xanh lam.

Giải thích: Khi ta cho dung dịch FeCl₃ tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu nâu đỏ.

Ta có phương trình phản ứng:

FeCl₃ + 3NaOH → Fe(OH)₃↓ nâu đỏ + 3NaCl

Đáp án: A.

Câu hỏi liên quan:

1. Hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa dung dịch FeCl₂?

A. Xuất hiện màu nâu đỏ

B. Xuất hiện màu trắng xanh

C. Xuất hiện màu nâu đỏ rồi chuyển sang màu trắng xanh

D. Xuất hiện màu trắng xanh rồi chuyển sang màu nâu đỏ

Đáp án: D.

Giải thích:

FeCl₂ +2NaOH → Fe(OH)₂ (trắng xanh) + 2NaCl

4Fe(OH)₂ + 2H₂O + O₂  → 4Fe(OH)₃ (nâu đỏ)

2. Cho dung dịch NaOH loãng, dư vào dung dịch chứa FeCl₂, ZnCl₂, và CuCl₂ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được kết tủa X. Đem toàn bộ X nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp rắn Y. Chât rắn Y gồm

A. FeO, CuO

B. Fe₂O₃, CuO, ZnO

C. FeO, CuO, ZnO

D. Fe₂O₃, Cu

Đáp án: D

Giải thích:

\(\left\{ \matrix{ FeCl₂ \hfill \cr ZnCl₂ \hfill \cr CuCl₂ \hfill \cr} \right\}\)

+ NaOH (dư)  → X↓\(\left\{ \matrix{ Fe(OH)₂ \hfill \cr Cu(OH)₂ \hfill \cr} \right\}\) \(\overset {t⁰} \rightarrow\) \(\left\{ \matrix{ Fe₂O₃ \hfill \cr CuO \hfill \cr} \right\}\)

Vì Zn(OH)₂ là hiđro xit lưỡng tính nên tan trong dung dịch kiềm dư.

Trên đây là đáp án cho câu hỏi nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện kết tủa màu gì?, ngoài ra còn rất nhiều tài liệu giải hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện tốt hơn. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM