Cho 23 gam Na tác dụng hết với H2O

Cho 23 gam Na tác dụng hết với H2O khối lượng m của NaOH thu được sau phản ứng là bao nhiêu. Dựa trên kiến thức đã học về Hóa vô cơ hãy lựa chọn phương án chính xác nhất.

Cho 23 gam Na tác dụng hết với H2O. Khối lượng m của NaOH thu được sau phản ứng là

A. 80 (g).

B. 20 (g).

C. 4 (g).

D. 40 (g).

Đáp án: D. 40 (g).

Giải thích

Ta có số mol của kim loại natri là: \(n_{Na}= {23 \over 23} = 1 mol\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\)

Theo phương trình ta thấy \(n_{NaOH} = n_{Na} = 1 mol\)

Khối lượng m của NaOH là : \(m_{NaOH} = 1.(23+17) = 40 gam\)

Câu hỏi liên quan

1. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường bazơ là:

A. Na, Ba, K

B. Be, Na, Ca

C. Na, Fe, K

D. Na, Cr, K

Đáp án: A. Na, Ba, K

Giải thích

Các kim loại phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo ra dung dịch có môi trường bazơ là: Li, Na, K, Ca, Ba.

2. Dãy chất nào sau đây gồm các chất đều là axit?

A. CuO, SO2, MgO, P2O5.

B. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

C. NaOH, Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH.

D. NaCl, CaCO3, BaSO4, K3PO4.

Đáp án: B. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

3. Hòa tan vừa hết 7 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH đun nóng thì có 0,2 mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 5,60.

B. 4,48.

C. 2,24.

D. 3,36.

Đáp án: B. 4,48

Hòa tan Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH đun nóng thì có 0,2 mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí H2 (đktc)

Xem giải thích đáp án câu 3 tại đâyHòa tan hỗn hợp Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH đun nóng

Trên đây đáp án cho câu hỏi Cho 23 gam Na tác dụng hết với H2O khối lượng m của NaOH thu được sau phản ứng là bao nhiêu và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM