Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách chính trị của Pháp ở Việt Nam là gì?

Xuất bản: 05/06/2020 - Tác giả:

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chinh sách chính trị của Pháp ở Việt Nam là gì?

A. Mua chuộc, lôi kéo địa chủ và tư bản người Việt.

B. Vua quan Nam Triều chỉ là bù nhìn, quyền lực trong tay người Pháp.

C. Thẳng tay đàn áp, khủng bố nhân dân ta.

D. A, B, C đúng.

Trả lời

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chinh sách chính trị của Pháp ở Việt Nam là mua chuộc, lôi kéo địa chủ và tư bản người Việt, thẳng tay đàn áp, khủng bố nhân dân ta và coi Vua quan Nam Triều chỉ là bù nhìn, quyền lực trong tay người Pháp.

Đáp án: D

Tham khảo:

- Pháp thực hiện các chính sách "chia để trị", chia nước ta làm ba kì với ba chế độ chính trị khác nhau. Chia rẽ giữa các dân tộc đa số và thiểu số, chia rẽ tôn giáo.

- Triệt để lợi dụng bộ máy của bọn cường hào, địa chủ ở nông thôn để củng cố uy quyền và bảo vệ sự thống trị của chúng.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách chính trị của Pháp ở Việt Nam là gì? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn.

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM