Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
Năm sáng tác:1010
Tác giả:Lý Công Uẩn
Hoàn cảnh sáng tác:
Năm 1010, Lí Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, đổi tên Đại Việt thành Đại Cồ Việt. Nhân dịp này ông đã viết bài chiếu để thông báo rộng rãi quyết định cho nhân dân được biết.