Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tại Khánh Hòa

Xuất bản ngày 10/02/2023 - Tác giả:

Phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023/2024 của toàn bộ các trường THPT tại tỉnh Khánh Hòa chính thức từ Sở GD.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa chưa phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh và có nhiều điểm mới so với trước.

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Chưa có thông tin chính thức!

Tham khảo phương thức tuyển sinh chi tiết năm học 2022/2023 như sau:

Tuyển sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

a) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

b) Đối tượng, địa bàn tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh Khánh Hòa; có độ tuổi theo quy định.

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;

- Học Tiếng Anh liên tục 4 năm ở cấp THCS;

- Nếu đăng ký môn chuyên là Ngữ văn, Tiếng Anh thì các môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đối với các môn chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên. Riêng môn chuyên Tin học, nếu học sinh chưa hoàn thành chương trình môn Tin học ở cấp THCS thì môn chuyên này lấy điểm một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học thay thế, nếu học sinh đã hoàn thành chương trình Tin học thì thực hiện như các môn chuyên khác.

c) Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi, thang điểm

- Học sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.

- Tất cả các môn thi đều thi theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm; môn chuyên Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.

- Thời gian làm bài thi của các môn Ngữ văn, Toán là 120 phút, môn Tiếng Anh là 60 phút; thời gian làm bài thi của các môn chuyên là 150 phút.

- Điểm bài thi của các môn thi tính theo thang điểm 10.

Tuyển sinh vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh Khánh Hòa

a) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

b) Đối tượng, địa bàn tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS; có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT và có thêm các điều kiện sau:

- Là người dân tộc thiểu số;

- Là học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc tại các trường THCS, có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định hiện hành thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Ninh Hòa và Cam Ranh.

c) Tuyển thẳng: Thực hiện theo Mục a Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Cụ thể, các đối tượng sau đây được tuyển thẳng:

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ GDĐT tổ chức.

Tuyển sinh vào các trường THPT công lập

1. Phương thức tuyển sinh

a) Xét tuyển đối với Trường THPT Lạc Long Quân và Trường THPT Khánh Sơn.

b) Thi tuyển đối với các trường THPT công lập còn lại trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố: Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Nha Trang, Ninh Hòa và Vạn Ninh.

2. Đối tượng tuyển sinh: Là người học đã tốt nghiệp THCS tại tỉnh Khánh Hòa, có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT.

3. Địa bàn tuyển sinh:

Học sinh đang học ở trường THCS thuộc địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) nào sẽ tham gia dự tuyển vào trường THPT công lập thuộc địa bàn đó. Cụ thể như sau:

a) Thành phố Nha Trang: Học sinh tại thành phố Nha Trang nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Nha Trang (ngoại trừ các trường THPT chuyên biệt: chuyên Lê Quý Đôn và Dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa).

b) Thành phố Cam Ranh : Học sinh tại thành phố Cam Ranh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Cam Ranh.

c) Thị xã Ninh Hòa: Học sinh tại thi ̣xãNinh Hòa nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

d) Huyện Vạn Ninh: Học sinh tại huyện Vạn Ninh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT công lập trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

e) Huyện Diên Khánh: Học sinh tại huyện Diên Khánh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn huyện Diên Khánh. Riêng học sinh các trường THCS: Trần Đại Nghĩa, Ngô Quyền có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Đoàn Thị Điểm.

f) Huyện Cam Lâm: Học sinh tại huyện Cam Lâm nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn huyện Cam Lâm. Riêng học sinh Trường THCS Trần Quang Khải có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Cam Ranh ; học sinh các trường THCS: Nguyễn Hiền, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Ngô Gia Tự; học sinh Trường THCS A. Yersin có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Nguyễn Thái Học.

g) Huyện Khánh Vĩnh: Học sinh tại huyện Khánh Vĩnh nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Lạc Long Quân.

h) Huyện Khánh Sơn: Học sinh tại các trường ở huyện Khánh Sơn nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Khánh Sơn.

k) Học sinh lớp 9 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) của trường THCS học sinh đã học trước khi vào học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Cách tính điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển vào THPT Chuyên Lê Qúy Đôn

Điểm xét tuyển được tính bằng công thức sau:

ĐXT = điểm Ngữ Văn + điểm Toán + điểm Tiếng Anh + điểm môn chuyên x 3

Điểm xét tuyển vào 10 các trường THPT công lập

ĐXT = điểm Ngữ Văn x 2 + điểm Toán x 2 + điểm Tiếng Anh + điểm ưu tiên nếu có.

Ghi chú: 

- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

- Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Chi tiết công văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Khánh Hòa năm 2021 trong file đính kèm phía dưới.

Lịch thi vào 10 Khánh Hòa năm 2023

Chưa có thông tin chính thức!

Tham khảo mốc thời gian năm 2022:

Ngày thi

Buổi

thi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Thời gian

phát đề

03/06/2022SángNgữ văn120 phút07 giờ 55
ChiềuToán120 phút13 giờ 55
04/06/2022SángTiếng Anh60 phút07 giờ 55
ChiềuMôn chuyên150 phút13 giờ 55

(2/6/2021: 08 giờ: Họp toàn thể hội đồng coi thi để triển khai công tác; 14 giờ: Phổ biến nội quy thi, lịch thi cho học sinh).

- Các môn chuyên gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh và Tin học.

- Học sinh thi tại hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ thi các môn không chuyên: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh cùng đề và lịch thi với học sinh thi tại các hội đồng của các trường THPT công lập khác

Lịch thi vào lớp 10

Theo: Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hòa (khanhhoa.edu.vn)

Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 Khánh Hòa năm 2023

Chưa có thông tin chính thức!

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022 (theo Quyết định số 35/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa) như sau:

TTChỉ tiêuTrong đó tuyển mới lớp 10
HSLớp
I. Hệ phổ thông11,485269
1Trường THPT Lý Tự Trọng66015
2Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi66015
3Trường THPT Hà Huy Tập48411
4Trường THPT Hoàng Văn Thụ57213
5Trường THPT Phạm Văn Đồng57213
6Trường THPT Tô Văn Ơn42010
7Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng50412
8Trường THPT Lê Hồng Phong2526
9Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai2526
10Trường THPT Nguyễn Trãi52812
11Trường THPT Trần Quý Cáp3969
12Trường THPT Tôn Đức Thắng2105
13Trường THPT Nguyễn Chí Thanh52812
14Trường THPT Trần Cao Vân52812
15Trường THPT Nguyễn Du2005
16Trường THPT Hoàng Hoa Thám57213
17Trường THPT Nguyễn Thái Học52812
18Trường THPT Võ Nguyên Giáp2005
19Trường THPT Phan Bội Châu51612
20Trường THPT Ngô Gia Tự47311
21Trường THPT Trần Hưng Đạo47311
22Trường THPT Trần Bình Trọng50412
23Trường THPT Đoàn Thị Điểm2947
24Trường THPT Nguyễn Huệ2947
25Trường THPT Lạc Long Quân2406
26Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình1053
27Trường THPT Khánh Sơn2406
28Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn2808
II. Hệ Dân tộc nội trú1003
29Trường Phổ thông DTNT Tỉnh1003
- Hệ DTNT702
- Hệ năng khiếu TDTT301
Tổng cộng11,585272

Trong năm học 2022-2023, tỉnh Khánh Hòa sẽ có 271 lớp 10. Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trong toàn tỉnh là 11.555 học sinh. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tuyển sinh 280 học sinh, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa tuyển sinh 70 học sinh và 27 trường THPT công lập không chuyên biệt tuyển 11.205 học sinh.

Tham khảo thêm:

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM